شاید یکی از بدترین گزینه ها برای مصرف چای ، از نظر من ، مصرف چای در فلاسک باشد .

چای حتی برای مدت کمی که در فلاسک می ماند ، تغییر طعم می دهد و اگر مدت زمان زیادی از ماندگاری آن در درون فلاسک گذشته باشد ، طعم بسیار ناخوشایند و نامطبوعی خواهد گرفت

من واقعا تعجب می کنم از کسانی که اصرار بر نوشیدن چای به این شیوه را دارند .

به نظر من بهتر است چای را با مقادیر کمتر دم کنند که حداکثر ظرف مدت یک ساعت ، تمام شود و اگر بعد از یک ساعت مجددا چای خواستید ، چای تازه دم بگذارید .

البته این شرایط بیشتر ناظر بر احوال کارمندان محترم دولت و همچنین کسبه بازار است که یک فلاسک چای کنارشان می گذارند و ساعت ها از آن مصرف می کنند . من که تحمل خوردن این مدل چایی را ندارم و خوردنش را هم به کسی توصیه نمی کنم .

چای باید داخل قوری دم بکشد و حالا اگر شرایط شما را مجبور کرد که از فلاسک چای استفاده کنید ، باید هر چه سریعتر ، آن را مصرف کنید . نه اینکه بگذارید چای داخل فلاسک برای چند ساعت یا یک نصفه روز باقی بماند و همچنان آن را مصرف کنید .